ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY – ALARMY

Základnou časťou elektronického zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS) je ústredňa, v ktorej sú sústredené všetky dôležité funkcie systému. Obsahuje záložný akumulátor, ktorý zaisťuje funkčnosť aj pri výpadku elektriny a taktiež komunikátor, ktorý Vás, prípadne strážnu službu informuje o tom, čo sa v objekte deje. Systém ovládate pomocou klávesnice a naopak, ak Vás systém potrebuje o čomkoľvek informovať, signalizuje to na klávesnici, alebo vypíše text na jej displeji. Chránený priestor sledujú rôzne detektory, ktoré reagujú na pohyb, otvorenie dverí a okien, na dym, únik plynu dokonca ja na zaplavenie objektu vodou. Poplach môžete vyvolať aj tiesňovým tlačidlom. Zabezpečovací systém dokáže ohlásiť udalosti na Váš mobilný telefón, alebo ohlásiť udalosť na pult centralizovanej ochrany PCO strážnej služby, ktorá zaistí zásah školenej zásahovej jednotky. Systém tiež dokáže odradiť nežiaduceho návštevníka sirénou, ktorá upozorní okolie na nebezpečenstvo.

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM JABLOTRON

Rokmi vyskúšaný zabezpečovací systém, na ktorý sa môžete spoľahnúť, ale tiež pohodlne ovládať domácnosť!

 

 

Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

Inštalácia môže byť vykonaná v zbernicovom aj bezdrôtovom prevedení, prípadne kombinovanom. Systém je vhodný na ochranu obytných priestorov, obchodov, kancelárií, skladov, dielne a pod. Môže hlásiť vlámanie, požiar, zdravotné ťažkosti, prepadnutie a prípadne ďalšie riziká. 

Technické špecifikácie

 • až 120 zbernicových zón
 • až 300 užívateľov (kód, 1-2 RFID, tel. číslo)
 • až 15 sekcií
 • až 32 programovateľných výstupov PG
 • 20 vzájomne nezávislých kalendárov
 • 15 užívateľov má možnosť využívať okrem SMS aj hlasové reporty
 • vzdialené ovládanie cez SMS, hlasové menu a aplikáciou MyJABLOTRON
 • automatická detekcia 2G / 3G siete s uprednostnením rýchlejšej siete
 • 4 GB pamäťovú kartu pre uchovávanie údajov udalostí, hlasových správ, fotografií
 • 2 vzájomne nezávislé svorkovnice zbernice
 • 1 vnútorný konektor určený výhradne pre rádiový modul 
 • 1 LAN konektor
 • 1 USB konektor pre nastavenie ústredne a vyčítanie fotografií

PRVKY A MOŽNOSTI VYUŽITIA SYSTÉMU JABLOTRON

Po dôkladnej obhliadke objektu a dohode s Vami Vám navrhneme optimálne riešenie zabezpečenia celého objektu, alebo jeho časti, ako aj predbežný rozpočet nákladov. Mimo týchto zabezpečovacích prvkov dokážeme navrhnúť celkový regulačný systém, diaľkový systém kontroly a ovládania jednotlivých zariadení Vašej firmy, domácnosti, chaty, garáže a iných častí objektu.

Systém je homologovaný a certifikovaný štátnou skúšobňou, čo je nevyhnutnou podmienkou poistenia Vášho objektu ktoroukoľvek poisťovňou.

Sme držiteľmi certifikátu spoločnosti Jablotron Slovakia, s.r.o., vďaka ktorému máte od nás zaručenú odbornú montáž a servisnú údržbu celého zabezpečovacieho systému.

 

jablotron-firma