PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

kancelare-a-prumysl-velka

Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do objektov podľa prístupových práv. Identifikácia prebieha buď pomocou zadania kódu na kontaktnej klávesnici alebo kontaktnými či bezkontaktným identifikačnými médiami. Média majú rôzne prevedenie; môžu to byť kľúčenky s identifikačným čipom, proximitné karty, prívesky, náramky a pod. Špeciálnou skupinou prístupových systémov sú také, ktoré rozoznávajú užívateľov podľa vopred vloženého biometrického údaja (napr. odtlačku prsta). Srdcom prístupových systémov sú teda klávesnice alebo čítačky, ktoré sú schopné pracovať buď samostatne alebo v sieti.

U inteligentných prístupových systémov umožňuje definovať prístupové práva riadiaci softvér. Dodatkovými funkciami prístupových systémov sú: záznam prístupov, prepojenie na zabezpečovaciu ústredňu, vytváranie užívateľských časových zón, zádávanie mien užívateľov, záloha a export údajov a pod. Do tejto skupiny produktov tiež patria audio a videovrátniky, ktoré umožňujú audiovizuálnu komunikáciu osoby, ktorá si vyžaduje prístup s osobou, ktorá ho má prideliť a systémy na kontrolu obchôdzky strážnikov.


 

Druhy prístupových systémov

  • Kódový zámok - je zariadenie s číselnou klávesnicou, na ktorej sa zadáva vstupný kód, čo je obvykle kombinácia 4-6 číslic, teda niečo ako PIN u platobných kariet. Po zadaní číselného kódu jednotka zadaný kód vyhodnotí. Pokiaľ sa kód zhoduje s niektorým z naprogramovaných kódov uložených v pamäti zariadenia,  zopne sa relé dverového zámku (prípadne iných zariadení) a vpustí prichádzajúceho dovnútra.
  • Bezdotyková čítačka - má podobnú vnútornú logiku ako kódový zámok, ale s tým rozdielom, že pre vstup nevyužíva číselnú klávesnicu. Ako identifikačný prostriedok sa používa bezkontaktná karta, alebo kľúčenka, ktorá má v obsahuje určitý číselný kód. Karta s kódom sa priloží k bezdotykovej čítačke, ktorá ju vyhodnotí. Pokiaľ dôjde ku zhode kódu na karte s niektorým kódom uloženým v pamäti jednotky, relé v jednotke uvolní elektrický zámok a dotyčný smie vstúpiť.
  • Kódový zámok s bezdotykovou čítačkou - jedná sa o kombináciu dvoch zariadení kontrolujúcich prístup do objektu. Je možné povoliť prístup buď len pomocou zadania platného kódu, alebo priložením platnej bezkontaktnej karty či kľúčenky. Výhody kombinovaného riešenia sú teda zrejmé – možnosť výberu každému užívateľovi, ako sa bude identifikovať. Tiež je možné zvýšiť úroveň identifikácie, a to kombináciou oboch spôsobov. V praxi to teda funguje tak, že je pre vstup nutné zadať kód a súčasne priložiť prístupovú kartu.
  • Biometrické čítačky - pri týchto čítačkach sa používajú takzvané biometrické identifikátory. Tie identifikujú osoby podľa prvkov, ktoré má každý človek jedinečné. Z tých základných sa v prístupových systémoch používa otlačok prsta. Tieto biometrické údaje sú pre každého človeka jedinečné a nemôžu byť zneužité. Väčšinou sa takéto čítačky inštalujú do priestorov s požiadavkou na vyššiu mieru zabezpečenia. Je samozrejmé, že tieto čítačky poskytujúce vysokú mieru bezpečnosti sprevádza aj vyššia nadobúdacia cena.