OZVUČENIE PRIESTOROV A OBJEKTOV

bedny1393509509

Pri ozvučovaní priestorov sa v praxi často môžete stretnúť s potrebou ozvučenia rozľahlých priestorov ako sú úrady, pracovné a administratívne priestory, kostoly, domy smútku, bary, kaviarne, reštaurácie, nemocnice, školy, predajne a iné priestory. Podľa náročnosti na komfort obsluhy volíme pri návrhu a realizácií ozvučenia rozhlasovou ústredňu so 100V rozvodom, alebo NF systém ozvučenia. Na výstup potom podľa typu technológie zapájame konkrétne typy reprosústav, alebo aktívne reproboxy.

Doporučujeme vám, aby ste nás vopred oslovili a my vám na požiadanie po obhliadke a meraniach navrhneme optimálny systém ozvučenia vašich priestorov.

Pri ozvučovaní spoločenských a komerčných priestorov preferujeme osadenie ozvučovaného priestoru zvukovými aparatúrami, ktoré rešpektujú základné zvukové formáty. Snažíme sa pritom predovšetkým o celkový vysoko kvalitný prednes s dôrazom na presnú reprodukciu a relatívne vysokú zaťažiteľnosť a tým aj výkon. Je veľmi dôležité myslieť na to, že práve pri tichej reprodukcii je dôležitý čistý prejav na nízkych frekvenciách. Počúvanie hudby je potom príjemne priestorové a na hovoriacich hostí nepôsobí rušivo.