OBCHÔDZKOVÉ SYSTÉMY

areal

Obchôdzkový systém slúži k identifikácii a evidencií pochôdzok pracovníkov ostrahy, SBS, prípadne iných poskytovateľov služieb, ktorý robia pravidelné obchôdzky v danom objekte alebo areáli.

Obchôdzkový systém Orwell je navrhnutý tak, aby predchádzal nechceným udalostiam ako sú požiare, krádeže, nedovolené vniknutia a pod. Systém je prioritne navrhnutý pre strážne služby a ich kontrolovanie počas pracovnej doby. V softvéri je možné vytvárať rôzne obchôdzkové trasy a časové harmonogramy, podľa ktorých sa strážna služba riadi. Obchôdzkový systém šetrí finančné prostriedky vynakladané na strážnu službu a zvyšuje bezpečnosť chráneného objektu

 

 

Obchôdzkový systém PES

Ako to funguje ?

Kontrolné miesta stráženého objektu sú vybavené identifikačnými čipmi. Strážnik je vybavený elektronickým snímačom, ktorým pri obchôdzke jednoduchým priložením snímača ku kontrolnému čipu načíta čo je opticky aj akusticky signalizované (bliknutie a pípnutie snímača). Data zo snímača sú potom pomocou záznamového média (dátového čipu) prenesené do počítača a vyhodnotené.

  • dátový čip funguje ako záznamové médium
  • práca so snímačom je veľmi jednoduchá

1-rf-6 1-rf-6-base 1-rf-5000