DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

images

Dochádzkový systém je moderná, užívateľská aplikácia určená pre malé a stredne veľké firmy.

Systémy sú navrhované na základe skúseností a požiadaviek malých a stredných firiem. Zvláštny dôraz bol kladený na spoľahlivosť, moderný vzhľad, logické riešenie programu pomocou záložiek a jednoduché intuitívne ovládanie. Súčasťou programu je aj elektronická nápoveda, umožňujúca užívateľovi rýchlo nájsť podrobné informácie o používaní systému bez zdĺhavého listovania v tlačenom manuály. Vďaka tomuto novému systému budete môcť sledovať pohyby zamestnancov vo Vašej firme spoľahlivo, jednoducho a presne. To všetko pomocou profesionálneho dochádzkového systému, ktorý získate v kompletnom inštalačnom balíku.

 

Ukončite sledovanie dochádzky zastaranou formou pomocou knihy dochádzok a prejdite na najnovšiu spoľahlivú technológiu 21. storočia  

 • Sledovať príchody a odchody zamestnancov
 • Sledovať dôvody prerušenia prac. doby (PN, obed, služobná cesta ...)
 • Denný prehľad dochádzky všetkých zamestnancov
 • Mesačný prehľad dochádzky všetkých zamestnancov
 • Mesačný dochádzkový list jednotlivých zamestnancov
 • Editáciu dochádzkového listu
 • Rôzne tlačové zostavy dochádzkových listov
 • Ostatnú tlač a exporty dát
 • Parametre pre výpočty štatistiky dochádzky
 • Štatistické údaje dochádzky
 • Zaokrúhlenie časových hodnôt
 • Zobrazenie salda nadčasov zamestnanca aj na snímači
 • Možnosť tvorby vlastných prerušení pracovnej doby
 • Filtrovanie údajov dochádzky
 • Automatické aktualizácie softwaru

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM „ID - LITE“

image003

ČO SYSTÉM LITE PONÚKA

Tento dochádzkový systém je moderná, užívateľská aplikácia určená pre malé a stredne veľké firmy do 50 zamestnancov.

Systém bol navrhnutý na základe skúseností a požiadaviek malých a stredných firiem. Zvláštny dôraz bol kladený na spoľahlivosť, moderný vzhľad, logické riešenie programu pomocou záložiek a jednoduché intuitívne ovládanie. Súčasťou programu je aj elektronická nápoveda, umožňujúca užívateľovi rýchlo nájsť podrobné informácie o používaní systému bez zdĺhavého listovania v tlačenom manuály. Vďaka tomuto novému systému budete môcť sledovať pohyby zamestnancov vo Vašej firme spoľahlivo, jednoducho a presne. To všetko pomocou profesionálneho dochádzkového systému, ktorý získate v kompletnom inštalačnom balíku.

 

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE

Vaša investícia do systému Dochádzka LITE má okrem iných výhod aj finančnú návratnosť. Dokonca kratšiu ako jeden rok! Napríklad ak firma zamestnáva 10 zamestnancov, ich priemerný plat je 500 € a každý z nich príde len 5 minút neskôr do práce, prípadne 5 minút z nej skôr odíde, súhrnne ročne zamestnancom na mzde, kedy neboli v práci, aj s odvodmi zaplatíte 850 €. V prípade že máte dochádzkový systém LITE, tieto peniaze ušetríte! Plaťte len za skutočne odpracovaný čas a majte svojich zamestnancov pod kontrolou!

ZÁKLADNÉ VÝHODY SYSTÉMU

Veľmi často sa nám stáva, že klient chce zmeniť svoj dochádzkový systém, pretože ho kúpil lacnejšie, ale po pár mesiacoch používania zistil, že systém stagnuje, nefunguje, je zastaralý, snímač sa rozpadáva, a servis v podstate neexistuje.

Najvýraznejšie výhody dochádzkového systému sú:

 • výborné ceny
 • špičková kvalita softvéru a hardvéru
 • neponúkame žiadne čínske nekvalitné snímače z lacných materiálov. Snímače ID-LITE sú vyrobené z kvalitných materiálov ktoré sú odolné voči vonkajším vplyvom
 • softvér je špeciálne vyvinutý pre tento systém. Je graficky čistý, prehľadný s množstvom funkcií a spĺňa legislatívu SR
 • neustály vývoj aplikácie
 • neustály upgrade softvéru a firmvéru

ZHRNUTIE – VYUŽITIE A VÝHODY

 1. presné sledovanie dochádzky zamestnancov a ich prerušení pracovnej doby
 2. rýchla a prehľadná evidencia pracovného času zamestnancov
 3. automatický výpočet odpracovanej doby a nadčasov
 4. rýchly a presný export alebo vytlačenie podkladov pre výpočet miezd
 5. zlepšenie  morálky na pracovisku
 6. spravodlivé odmeňovanie zamestnancov
 7. zlepšenie imidžu spoločnosti

DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL M880 – S880

image002

ČO SYSTÉM PONÚKA

Dochádzkový terminál S880 je určený na snímanie dochádzkových údajov zamestnancov. Evidencia dochádzky pomocou bezkontaktných identifikačných kariet je efektívny spôsob evidencie dochádzky Vašich zamestnancov. Systém spracuje a vyhodnotí dochádzku zamestnancom vrátane prepojenia na mzdový systém.

Okrem iného dochádzkový systém poskytuje aj okamžitú informáciu o prítomnosti zamestnanca na pracovisku resp. informuje o aktuálnom počte zamestnancov na jednotlivých oddeleniach

 

 • konto pracovného času
 • sledovanie nadpracovaného po dobu 12 mesiacov
 • krátenie nočného príplatku
 • možnosti snímania prerušení pracovnej doby

Integrovaná kamera slúži k nasnímaniu zamestnanca - jednoduché odhalenie falšovania dochádzky. 

DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL TIMEPROX 

Dochádzkový terminál TIMEPROX je určený na snímanie dochádzkových údajov zamestnancov, kontrolu ich pohybu v priestoroch pracoviska, zber dát o ich pracovných úkonoch. Pri registrácii kartičky terminál zobrazuje na displeji sprievodný text, akusticky signalizuje akceptáciu úkonov a pomocou hlasového modulu môže poskytovať podporné informácie o aktuálnych stavoch systému. 

SOFTWARE

Podrobná evidencia dochádzky na základe prerušení pracovnej doby :

 • Práca – príchod / odchod
 • Služobný odchod
 • Dovolenka
 • Služobná cesta
 • Lekár / PN / OČR
 • Obed
 • Náhradné voľno
 • Platené voľno / Neplatené voľno

EVIDENCIA

 • Evidencia platených nadčasov
 • Prepojenie na obedový systém
 • Široká ponuka tlačových zostáv
 • Nástroje na rýchlu kontrolu dochádzky
 • Tlač dochádzkových kariet zamestnancov
 • Kompenzácia nadčasov čerpaním náhradného voľna
 • Evidencia nadčasov s možnosťou prenosu do ďalšieho mesiaca
 • Export spracovanej dochádzky zamestnancov do mzdovej agendy