Zariadenia pre zdravotnú a sociálnu starostlivosť

Naša spoločnosť zabezpečuje dodávku a inštaláciu bezdrôtových systémov tiesňového volania švédskeho výrobcu NEAT. Systémy sú priamo určené pre privolanie pomoci pacientov, starších alebo tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Systém TREX je najlepší bezdrôtový systém na trhu, s funkciou dohľadu nad klientmi trpiacimi stareckou demenciou.

Základnou funkciou signalizačného systému sestra-pacient (poprípade sestra-sestra) je privolanie sestry. Moderné zariadenie však majú mnoho ďalších možností a sú stavebnicové, takže je ich možné budovať a rozširovať postupne resp. podľa potreby klienta.

trex_2g

pomoc2 pomoc1

Oblasti využitia:

 • nemocnice > sestra pacient, privolanie pomoci
 • domovy dôchodcov a zariadenia pre seniorov > sestra-pacient, privolanie pomoci
 • psychiatrické zariadenia > privolanie pomoci personálu
 • súkromné sanatóriá > privolanie služby alebo personálu, zvýšenie komfortu
 • výrobné objekty > privolanie pomoci v rizikových pracoviskách
 • rehabilitačné zariadenia
 • obchodné centrá a podniky > strážna služba - privolanie pomoci

[tabby title="TREX"] 

Bezdrôtový komunikačný systém TREX

Najlepší bezdrôtový signalizačný systém sestra-pacient určený na privolanie pomoci na našom trhu, s funkciou dohľadu nad klientmi trpiacími stareckou demenciou.

Oblasti využitia:

 • nemocnice - sestra pacient, privolanie pomoci
 • domovy dôchodcov a zariadenia pre seniorov - sestra-pacient, privolanie pomoci
 • psychiatrické zariadenia - privolanie pomoci personálu
 • súkromné sanatóriá - privolanie služby alebo personálu, zvýšenie komfortu
 • výrobné objekty - privolanie pomoci v rizikových pracoviskách
 • rehabilitačné zariadenia

Popis systému sestra–pacient:

 • Nemá žiadnu centrálnu ústredňu, volanie pacientov prijímajú sestry na prenosných vreckových jednotkách TREX.
 • Vrecková jednotka signalizuje volanie zvukovým signálom a vibrovaním, zároveň sa na displeji zobrazí informácia o volajúcom.
 • Vďaka náramkovému tlačidlu má pacient možnosť privolať sestru, aj keď je mimo lôžka, napr. keď spadne v strede izby, na toalete alebo v sprche.
 • Sestra si v prípade potreby môže privolať asistenciu stlačením tlačidla na ovládacej jednotke.
 • Keďže je systém bezdrôtový, úplne odpadajú stavebné zásahy do budov a konštrukcií a samozrejme hlučné a prašné práce vo vnútri budov.
 • Vrecková jednotka je malá a celodenné nosenie nijako sestru neobťažuje.
 • Systém TREX je možné rozšíriť o ďalšie komponenty, ktoré môžu napomôcť k bezpečnosti pacientov.

[tabby title="NEO - poplachový telefónny systém"] 

neo

 atomNEO sa skladá z dvoch základných komponentov:

 • špeciálneho hlasitého telefónneho prístroja
 • náramkového vysielača s poplachovým tlačidlom so životnosťou batérie až 10 rokov

Poplachové tlačidlo je vode odolné, je možné ho nosiť ako náramkové hodinky alebo zavesené na krku. Zariadenie je možné použiť aj na príjem hovorov. NEO má veľmi citlivý mikrofón, takže dokáže preniesť zvuky aj z vedľajších miestností. NEO spĺňa všetky relevantné európske normy. Oblasti využitia:

 • domácnosti - na privolanie pomoci, príbuzných, známych a pod.
 • domovy dôchodcov - privolanie pomoci, sestra, ošetrovateľ
 • sociálne programy mesta/obce - riešenie s dispečingom a vlastným call centrom, pre starostlivosť a pomoc seniorov

Popis systému:

 • privolanie pomoci v prípade núdze (úraz, nevoľnosť, či iné nebezpečenstvo)
 • aktivuje sa stlačením náramkového tlačidla
 • pripojuje sa k pevnej telefónnej linke
 • umožňuje hlasitú komunikáciu medzi volajúcim a volaným
 • individuálne použitie pre privolanie pomoci, napr. v rámci rodiny

K telefónu NEO je možné pripojiť až 8 prídavných zariadení : 

 • infračervený snímač pohybu automaticky privolá pomoc, pokiaľ sa v byte dlhšiu dobu nikto nepohybuje
 • núdzové tlačidlá pre umiestnenie napr. na WC alebo v sprche
 • detekčná podložka pre umiestnenie pod matracom alebo posteľou za účelom monitorovania seniora
 • detektor dymu, detektor plynu a detektor vody pre signalizáciu požiaru, alebo zapnutého sporáku
 • moduly s digitálnymi a analógovými vstupmi a výstupmi umožňujú pripojiť napríklad dverné a okenné kontakty, výstupy ďalších zariadení, meranie veličín

[tabby title="Komponenty bezdrôtového systému"]

trex_komponenty1

[tabbyending]